Condiții de cumpărare

Termeni și condiții
Politica de confidențialitate
Termeni și condiții
PENTRU PARTENERII EN-GROS - TERMENI ȘI CONDIȚII

PENTRU PARTENERII EN-GROS - TERMENI ȘI CONDIȚII

1. Dispoziții generale:

Prezentul document intitulat “Termeni şi Condiții” stabilește condițiile în care CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL desfășoară comerț cu ridicata. “Termeni şi Condiții” sunt de drept elementele de conținut ale tuturor raporturilor încheiate între furnizor și client privind vânzarea  produselor distribuite de CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL, cu excepția cazului în care se convine altfel în scris.

2. Partener contractual:

2.1. Denumire: CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL  (denumit în continuare: furnizor)

2.2. Sediu: Valea Crișului nr.459/A, jud.Covasna,

2.3. Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J14/199/2022

2.4. CIF: 46353477

2.5. Cod fiscal comunitar: RO46353477

2.6. Banca: UniCredit Bank (RON)

2.7. Număr cont bancar: RO60BACX0000002322452001

3. Domeniul de activitate:

Comerț en-gros de componente pentru sisteme fotovoltaice

4. Definirea bazei de clienți

CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL consideră client (în continuare: clientul) societăți comerciale sau persoanele autorizate/întreprinderile individuale având ca obiect de activitate construirea sistemelor solare, comercializarea sistemelor solare sau componentelor acestora, iar domeniul său de activitate include instalațiile electrice și comerțul cu alte echipamente electrice. CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL își rezervă dreptul de a verifica existența domeniului de activitate.

5. Procesul de vânzare:

5.1. Oferta :

Cumpărătorul poate obține o ofertă: prin înregistrare în calitate de partener, accesând paleta produselor de care are nevoie.  Comanda înaintată către societate se concretizează și se confirmă în funcție de necesitatea clientului și a disponibilității pe stoc, urmând a se emite o factură proformă privind contravaloarea produselor. În cazul unei defecțiuni în programul de comenzi societatea CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL își rezervă dreptul de a corecta eventualele erori ivite și a concretiza comanda prin convorbire telefonică. În situații speciale (de ex. cantități mai mari din produse comandate) comenzile pot fi plasate și confirmate și prin e-mail pe adresa sales@cleanenergies.ro.

5.2. Comanda

Clientul plasează comanda pe pagina web a CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL: https://www.cleanenergies.ro/

5.2.1. Confirmarea comenzii:

CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL trimite automat prin email o confirmare scrisă a comenzii plasate de client. Confirmarea include numărul comenzii, denumirea exactă a produsului, numărul de bucăți, prețul în euro, suma totală în euro și modalitatea de plată.

CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL  și clientul-beneficar garantează că persoana împuternicită de fiecare în parte are autoritatea și capacitatea de a reprezenta societatea și de a o obliga legal și valid, în conformitate cu prevederile legale.

5.2.2 Recepția mărfurilor:

CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL în caz de preluare personală, pregătește  produsele comandate care sunt în stoc în termen de 24 de ore de la încasarea plății efectuate în baza facturii proforme excluse (ex. comanda clientului încasată marți la ora 12:30 poate fi ridicată miercuri la ora 12:30).

În cazul în care contravaloarea comenzii a fost încasată într-o zi de vineri sau într-o zi lucrătoare urmată de o sărbătoare legală, produsul comandat poate fi ridicat doar în următoarea zi lucrătoare (de exemplu, o comandă încasată vineri la ora 11:00 poate fi ridicată luni la ora 11:00).

Recepția cantitativă și calitativă se va efectua de către client-beneficiar, prin angajații, delegații săi, în momentul preluării mărfii și va fi atestat de semnătura și ștampila acestuia pe documentul de livrare. Eventualele obiecțiuni ulterioare privind calitatea sau cantitatea mărfurilor livratea vor fi notificate în scris celeilaltei părți în termen de 24 de ore de la data efectuării livrării, orice altă reclamație în acest sens fiind neavenită după trecerea acestui termen.

5.2.3. Comanda plasată pentru produse care nu sunt în stoc:

În cazul comenzii de produse care nu sunt în stoc, CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL prelucrează comanda după achitarea unui avans în cuantum de 30% din preț si confirmarea plății acestuia. În cazuri excepționale părțile pot negocia renunțarea la perceperea avansului.

În cazul în care clientul anulează comanda privind produsele neaflate în stoc, iar achiziționarea și asigurarea acestora a dat deja naștere la costuri în sarcina societății furnizoare, acesta poate solicita tragerea la răspundere a clientului privind plata acestor sume. 

5.2.4. Depozitarea mărfurilor comandate:

Cumpărătorul este obligat să plătească prețul de achiziție al bunurilor comandate în termen de 8 zile calendaristice de la efectuarea comenzii și emiterea facturii proforme aferente. În cazul neplății produsele comandate se deblochează din stoc, comanda fiind anulată. CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL depozitează gratuit bunurile pentru 14 zile de la efectuarea plății. În cazul depozitării peste 14 zile, se va percepe o taxă de depozitare de 15 RON/m2/zi. CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL emite o factură pentru taxa de depozitare cu termen de plată de 5 zile.

5.2.5.Anularea comenzii

Clientul poate anula comanda lansată timp de 8 zile de la confirmare, respectiv acesta se anulează de  drept prin neachitarea în termen de 8 zile de la emiterea și comunicarea facturii proforme.

Comanda produselor neaflate în stoc poate fi anula de către cumpărător numai dacă partenerul furnizor al CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL acceptă anularea comenzii de la acesta fără consecințe legale. În cazul în care furnizorul percepe o taxă de anulare către CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL, CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL va avea dreptul să recupereze de la cumpărător valoarea acestei taxe. Dacă furnizorul nu acceptă anularea comenzii făcute de către CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL, cumpărătorul este obligat sa preia marfa și  plătească prețul de achiziție, ori să repare daunele suferite de societate.

5.3. Termenul de livrare:

Termenul de livrare comunicat de CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL privind produsele neaflate în stoc este unul orientativ, care depinde de termenul de livrare dat de furnizor, prin urmare CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL nu este responsabil pentru livrarea întârziată. În cazul livrării întârziate, cumpărătorul nu poate pretinde plata de daune-interese.

5.4 Returnarea mărfurilor:

Cererea privind returnarea mărfurilor achiziționate trebuie motivat în fapt și în drept și înaintat în scris către CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL. Aceasta poate fi soluționat favorabil doar în situații excepționale.

5.5. Locul de ridicare:

Locul de preluare a mărfii este sediul societății CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL. Cu plata costurilor de livrare, cumpărătorul și CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL pot conveni asupra unui alt loc de ridicare.

5.6 Livrare:

În cazul în care cumpărătorul confirmă până la ora 12:00 cu o zi înainte de livrare că ridică bunurile comandate, CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL se obligă să pregătească coletul gata de livrare. Dacă preluarea  de către cumpărător nu se realizează, CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL are dreptul de a percepe o taxă de depozitare de 15 RON/m2/zi du o depozitare gratuită de 14 zile de la încasarea contravalorii produselor.

6. Prețuri:

Prețurile date de CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL sunt date în EUR fără TVA în listele de prețuri și oferte generice pentru clienți. Datorită faptului că prețurile noastre sunt afectate și de cursul EUR, prețurile date în lista de prețuri și în catalog sunt doar cu titlu informativ. Prețul contractual este întotdeauna prețul indicat în comanda lansată de client și confirmată de CLEAN ENERGIES ori în oferta expresă lansată de CLEAN ENERGIES.

Cumpărătorul va achita prețul contractului în RON conform curs BNR valabil în ziua emiterii facturii proforme.

7. Modalități și condiții de plată:

7.1. Efectuarea plății de către cumpărător:

După plasarea comenzii și înainte de primirea mărfii CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL emite o factură proforma către Cumpărător. Plata sumei specificate în factura proforma este o condiție prealabilă pentru primirea mărfurilor. În cazul unui acord specific, este posibilă amânarea plății cu acordarea unei garanții, toate condițiile amânării de plată fiind negociate în concret în scris prin corespondență electronică.

7.2. Achitarea facturii cu întârziere:

În caz de întârziere a plății, CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL percepe cumpărătorului dobândă de întârziere de 1%/zi  din valoarea contractului. Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență.

7.3 Achitarea integrală a facturii:

Cumpărătorul este obligat să plătească suma finală a facturii către CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL fără nicio deducere, compensare sau cerere reconvențională. Cumpărătorul nu are dreptul să rețină, să compenseze sau să întârzie plățile sumei facturate de CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL.

8. Păstrarea dreptului de proprietate

Produsul care face obiectul contractului se află în proprietatea CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL până la îndeplinirea obligațiilor asumate de către debitor.

Cumpărătorul este obligat să nu aducă atingere dreptului de proprietate rezervat al  societății CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL.

9. Garanție

9.1. Produsele distribuite de CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL au garanție de 2 ani. Dacă produsul este însoțit cu  certificatul emis de producător, garanția suplimentară este inclusă în certificatul de garanție al producătorului.

9.2 Solicitarea de garanție se face la sediul CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL sau centrul de service indicat pe certificatul de garanție. Costul transportului tur și retur după soluționarea garanției va fi suportat de Cumpărător. Condițiile generale de garanție a se vedea la pct.10.

10. Condiții generale de garanție:

Clientul beneficiar primește împreună cu fiecare produs bonul de garanţie a furnizorului  valabil pe termen de 2 ani. Bonul de garanție cuprinde toate datele de identificare ale bunurilor achiziționate, și aceasta face parte integrantă din certificatul de garanție. Certificatul de garanție a producătorului și manualul de utilizare și toate datele de identificare a produsului fiind puse la dispoziția beneficiarului online, pe site-ul https://www.cleanenergies.ro/ atasate la produs.

Înainte de utilizarea produsului clientul are obligația de a citi manualul de utilizare. Pentru pagubele produse ca urmare a neutilizării,  neexploatării conform destinaţiei distribuitorul nu îşi asumă nici o răspundere.

CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL  îşi asumă o garanţie generală pentru produse distribuite, dacă nu există nici o circumstanţă care să influenţeze performanţele acestora. Termenul de garanţie curge de la predarea articolului către consumator, iar dacă punerea în funcţiune este asigurată de societate sau mandatarul acesteia, de la data punerii în funcţiune.  În caz de invertor de reţea, în cazul punerii în funcţiune a sistemului solar, se va prezenta procesul-verbal al furnizorului de energie electrică.

Garanţia se va solicita cu ajutorul bonului de garanţie. În cazul nepunerii la dispoziţia consumatorului a bonului de garanţie , încheierea contractului se consideră dovedită, dacă dovada plăţii contravalorii – factura sau chitanţa emisă în baza reglementărilor tva – este prezentată de către cumpărător. În acest caz, drepturile de garanţie se vor valorifica cu actul doveditor al plăţii.

Nu se consideră caz de garanţie defectul, dacă acesta a apărut după predarea către consumator, de exemplu:

  • punerea în funcţiune necorespunzătoare
  • utilizare necorespunzătoare, cu omiterea celor din manual
  • depozitare, manipulare necorespunzătoare, stricăciuni

Solicitarea garanţiei: consumatorul este obligat ca după identificarea defectului să anunţe de îndată vânzătorul. Defectul comunicat în termen de 24 de ore de la identificare se consideră comunicat.

Având în vedere caracteristicile produsului, reparaţiile sau schimbul se va realiza într-un termen rezonabil, având în vedere interesele consumatorului. Societatea se va strădui să realizeze reparaţiile sau schimbul în termen de 15 zile.

În caz de reparaţie, societatea va indica pe certificatul de garanţie data primirii, sau în caz de reparaţie pe loc, ora, cauza, modul de reparaţie, remiterea produsului către consumator, sau ora terminării reparaţiei. În caz de o nouă intervenţie, va indica din nou cauza şi data.

În caz de reparaţie în produs se vor introduce doar piese de schimb noi.

Nu intră în perioada de garanţie, perioada de reparaţie în care consumatorul  nu poate utiliza produsul conform destinaţiei. În cazul schimbului de produs sau reparaţiei acestuia, va continua garanţia pentru perioada rămasă.

În cazul în care cumpărătorul, în termen de 3 zile lucrătoare de la cumpărare, ca urmare a defectării solicită schimbul, societatea nu poate invoca costuri excesive, ci va fi obligată să schimbe produsul, dacă ca urmare a defectului produsul nu poate fi utilizat conform destinaţiei.  

Garanţia nu afectează drepturile legale ale consumatorului .

Societatea, în caz de probleme de calitate,  este obligată să încheie un proces-verbal cu conţinutul stabilit şi să îi înmâneze și consumatorului o copie.

După expirarea perioadei 2 ani de garanţie, pentru produsele vândute de societate,  obligaţia de garanție îi  revine producătorului.

11. Prelucrarea datelor personale

CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL prelucrează datele necesare pentru identificarea Clientului în conformitate cu reglementările legale, exclusiv în scopul realizării relației comerciale cu respectarea „Termeni și Condiții” generale. Cumpărătorul este de acord ca CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL să prelucreze datele necesare pentru identificarea cumpărătorului în vederea stabilirii conținutului contractului, executării contractului, facturării sumelor rezultate din acesta și exercitării pretențiilor, conform Politicii de confidențialitate.

Părțile convin ca datele cu caracter personal prelucrate din conținutul prezentului contract sau în derularea acestuia au ca  temei legal art.6 alin.1 lit.b din GDPR, prevedere ce reglementeză utilizarea și prelucrarea datelor în scopuri precontractuale și contractuale.

Părțile au obligația păstrării confidențialității, în acest sens CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL  asigură măsuri adecvate de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal conform Politicii de confidențialitate.

12. Refuzul executării obligațiilor

CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL este îndreptățit să refuze executarea obligațiilor asumate în urma comenzii în cazul în care deține informații conform cărora cumpărătorul încalcă prevederile legale române, ale Uniunii Europene, inclusiv vamale.

13. Modificarea Termenilor și condițiilor generale

CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral prevederile actualului Termeni și condiții, informând cumpărătorul despre această modificare prin publicarea acesteia pe website-ul firmei.

În cazul în care cumpărătorul nu acceptă noile Termeni și Condiții și modificările acestora, aceasta nu îl exonerează de plata pentru serviciul contractat, având însă dreptul de notifica CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL despre neacceptarea Termenii și Condițiile sau orice modificări aduse acestora, în termen de 8 zile de la data scadenței facturii.

În cazul în care după publicarea modificărilor aduse la Termeni și Condiții, Cumpărătorul achită factura, aceasta va fi considerată o acceptare tacită a Termenilor și Condițiilor modificate.

14. Forța majoră

Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă. Partea care invocă forța majoră o face opozabilă celeilalte părți cu condiția informării în scris despre apariția cauzei de forță majoră în cel mult 5 zile de la apariția acesteia, adăugând o confirmare a unor autorități competente care  să certifice realitatea și exactitatea cauzei.

15. Litigii

Pentru orice litigii izvorâte din executarea raporturilor comerciale în spiritul prezentei sunt competente instanțele judecătorești cu sediul în Sfântu Gheorghe, jud Covasna.

16. Dispoziții finale

Atât beneficiarul cât și furnizorul acceptă obligațiile survenite din prezenta și se obligă să păstreze secretul comercial asupra datelor, operațiunilor și informațiilor.

Benficiarul client are obligația de a comunica în scris orice modificare în situația sa juridică, schimbarea sediului, a contului bancar în termen de 24 de ore de la survenirea modificărilor respective.

Politica de confidențialitate
Administratorul datelor dumneavoastră personale este societatea CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN S.R.L.

Denumire: CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL  

Sediu: Valea Crișului nr.459/A, jud.Covasna,

Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J14/199/2022

CIF: 46353477

Cod fiscal comunitar: RO46353477

Banca: UniCredit Bank (RON)

Număr cont bancar: RO60BACX0000002322452001

 

CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL prelucrează datele necesare pentru identificarea Clientului în conformitate cu reglementările legale, exclusiv în scopul realizării relației comerciale cu respectarea „Termeni și Condiții” generale. Furnizarea datelor de către Cumpărător în scopul încheierii unui contract este voluntară în baza principiului libertății contractuale.

Cumpărătorul este de acord ca CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL să prelucreze datele necesare pentru identificarea cumpărătorului în vederea stabilirii conținutului contractului, executării contractului, facturării sumelor rezultate din acesta și exercitării pretențiilor.

Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor prin e-mail: sales@cleanenergies.ro.

Administratorul acordă o atenție specială asupra siguranței și respectării legii privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților. Datele personale ale Clientului sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 despre protecția persoanelor fizice privind prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, precum și abrogarea Directivei 95/46 / CE (Jurnal Oficial UE.L nr. 119, p. 1) („GDPR”) și alte dispoziții legale aplicabile în prezent privind protecția datelor cu caracter personal.

Datele personale înseamnă informații cu ajutorul cărora o persoană fizică poate fi identificată sau identificabilă (denumite în continuare "Datele Personale"). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată în mod direct sau indirect, în special pe baza unui identificator, cum ar fi numele și prenumele, numărul de identificare, datele de localizare, ID-ul de Internet sau unul sau mai mulți factori specifici care determină aspectele fizice, fiziologice, genetice, psihologice, identitatea economică, culturală sau socială a unei persoane fizice.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate în diverse scopuri și din diferite motive legale, în funcție de funcționalitățile Magazinului online, în special pentru a încheia și implementa contracte încheiate cu dvs., pentru a desfășura activități de marketing, analize de piață și statistice, pentru a îmbunătăți calitatea de servicii, îndeplinirea obligațiilor legale relevante care revin Administratorului sau identificarea fraudelor publicitare. 

De fiecare dată catalogul destinatarilor Datelor cu Caracter Personal prelucrate de Administrator rezultă în primul rând din domeniul serviciilor utilizate de Client.

În procesul de prelucrare a Datelor Personale, partenerii Administratorului pot participa într-o măsură limitată, în special cei care ajută tehnic să conducă eficient Magazinul Online, inclusiv comunicarea cu Clienții noștri (de exemplu, ne sprijină în trimiterea de e-mailuri, iar în cazul acțiunilor publicitare - de asemenea, în campanii de marketing), transportatori sau agenți care realizează expedieri de Comenzi, entități care deservesc plăți electronice sau prin carduri de plată în Magazinul Online, companii care furnizează servicii software, susțin Administratorul în campanii de marketing, precum și furnizori de servicii juridice și de consultanță .

În orice moment, fiecare client are dreptul la:

  1. depunerea unei plângeri la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autoritatii de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, România)
  2. transferul de Date cu Caracter Personal, furnizate Administratorului și care sunt prelucrate într-un mod automat, iar prelucrarea se desfășoară pe baza consimțământului sau a unui contract, de exemplu, către un alt administrator.
  3. accesul la Datele Personale (inclusiv, de exemplu, primirea informației care din Datele Personale sunt prelucrate sau a copiei acestora);
  4. cerere de rectificare și limitare a prelucrării (de exemplu, dacă Datele Personale sunt incorecte) sau ștergerea Datelor Personale (de exemplu, dacă au fost procesate ilegal);
  5. retragerea oricărui consimțământ acordat Administratorului în orice moment, însă retragerea consimțământului nu afectează procesarea efectuată de Administrator în conformitate cu legea înainte de retragerea acestuia

Administratorul, luând în considerare stadiul cunoștințelor tehnice, costul implementării și natura, domeniul, contextul și scopurile prelucrării precum și riscul de a încălca drepturile sau libertățile persoanelor fizice cu diferită probabilitate de apariție și gravitate a amenințării, aplică măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura protecția Datelor cu Caracter Personal prelucrate, corespunzătoare pentru riscuri și categorii de date protejate, în special, protejează datele împotriva partajării lor persoanelor neautorizate, a preluării lor de o persoană neautorizată, a prelucrării lor cu încălcarea legilor aplicabile precum și a schimbării, pierderii, deteriorării sau distrugerii. Dezvăluirea în exterior a informațiilor cu privire la măsurile tehnice și organizatorice aplicate pentru protecția prelucrării, poate submina eficacitatea acestora, ceea ce pune în pericol protecția adecvată a Datelor cu Caracter Personal.

Administratorul pune la dispoziție, corespunzător, de exemplu, următoarele măsuri tehnice pentru a preveni procurarea și modificarea de către persoane neautorizate a Datelor Personale trimise pe calea electronică:

  • Securizarea setului de date împotriva accesului neautorizat.
  • Accesul la Cont doar după indicarea login-ului și parolei individuale.

Administratorul poate modifica Politica în viitor. De fiecare dată, va plasa informații despre o astfel de modificare pe site-ul magazinului online.