PENTRU PARTENERII EN-GROS - TERMENI ȘI CONDIȚII

1. Dispoziții generale: 
Prezentul document intitulat "Termeni şi Condiții" stabilește condițiile în care CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL desfășoară comerț cu ridicata. “Termeni şi Condiții” sunt de drept elementele de conținut ale tuturor contractelor încheiate în scris pentru vânzarea produselor distribuite de CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL, cu excepția cazului în care se convine altfel în scris. 

2. Partener contractual: 
2.1. Denumire: CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL (denumită în continuare: prestator)
2.2. Sediu: Valea Crișului nr.459/A, jud.Covasna,
2.3. Număr de înregistrare în Reg. J14/199/2022
2.4. CIF: RO 46353477
2.5. Cod fiscal comunitar: ________________
2.6. Banca: UniCredit Bank (RON)
2.7. Număr cont bancar: RO60BACX0000002322452001

3. Domeniul de activitate:
Comerț en gros de componente pentru sisteme fotovoltaice

4. Definirea bazei de clienți
CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL consideră client (în continuare: clientul) societăți comerciale sau persoanele autorizate/întreprinderile individuale având ca obiect de activitate construirea sistemelor solare, comercializarea sistemelor solare sau componentelor acestora, iar domeniul său de activitate include instalațiile electrice și comerțul cu alte echipamente electrice. CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL își rezervă dreptul de a verifica existența domeniului de activitate.

5. Procesul de vânzare:
5.1. Oferta:
Cumpărătorul poate solicita o ofertă: prin e-mail, telefonic și personal. Ca răspuns la cererea de ofertă, CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL va trimite o ofertă clientului prin e-mail în termen de 48 de ore.

5.2. Comanda
Clientul plasează comanda prin e-mail la adresa electronică a CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL : sales@cleanenergies.ro
5.2.1. Confirmarea comenzii:
CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL trimite o confirmare scrisă a comenzii prin e-mail în termen de 2 zile lucrătoare pentru comanda plasată de client. Confirmarea include numărul comenzii, denumirea exactă a produsului, numărul de bucăți, prețul în euro, suma finală în euro, timpul de livrare și modalitatea de plată.
Beneficiarul client este obligat să transmită în termen de 24 de ore de la confirmarea comenzii certificatul de înregistrare (copie) și înscrisuri din care să rezulte în clar cine este reprezentantul legal al societății sau persoana împuternicită de a încheia prezentul contract ,cu drept de semnătură legală . CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL și clientul-beneficar garantează că persoana care semnează contractul are autoritatea și capacitatea de a reprezenta societatea și de a o obliga legal și valid, în conformitate cu prevederile legale.

5.2.2 Recepția mărfurilor:
CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL în caz de preluare personală, pregătește produsele comandate care sunt în stoc cel puțin 24 de ore de la confirmare (ex. comanda clientului confirmată marți la ora 15:30 poate fi ridicată miercuri la ora 15:30).
În cazul în care comanda a fost confirmată într-o zi de vineri sau într-o zi lucrătoare urmată de o sărbătoare legală, produsul comandat poate fi ridicat doar în următoarea zi lucrătoare (de exemplu, o comandă confirmată vineri la ora 14:00 poate fi ridicată luni la ora 14:00).
Recepția cantitativă și calitativă se va efectua de către client-beneficiar, prin angajații, delegații săi, în momentul preluării mărfii si va fi atestat de semnătura și ștampila acestuia pe documentul de livrare. Eventualele obiecțiuni ulterioare privind calitatea sau cantitatea mărfurilor livratea vor fi notificate în scris celeilatei părți în termen de 24 de ore de la data efectuării livrării, orice altă reclamație în acest sens fiind neavenită după trecerea acestui termen.

5.2.3. Comanda plasată pentru produse care nu sunt în stoc:
În cazul comenzii de produse care nu sunt în stoc, CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL prelucrează comanda după achitarea unui avans în cuantum de 30% din preț si confirmarea plății acestuia.

5.2.4. Depozitarea mărfurilor comandate:
Cumpărătorul este obligat să plătească prețul de achiziție al bunurilor comandate în termen de 7 zile calendaristice de la efectuarea comenzii. CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL depozitează gratuit bunurile pentru 14 zile de la efectuarea plății. În cazul depozitării peste 14 zile, se va percepe o taxă de depozitare de 15 RON/m2/zi. CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL emite o factură pentru taxa de depozitare cu termen de plată de 5 zile.

5.2.5. Anularea comenzii.
Cumpărătorul poate anula comanda după cum urmează. CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL . acceptă anularea comenzii doar pentru bunurile aflate în stoc. Comanda bunurilor individualizate pot fi anulate de către cumpărător numai dacă partenerul furnizor al CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL acceptă anularea comenzii de la acesta fără consecințe legale. În cazul în care furnizorul percepe o taxă de anulare către CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL, CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL va avea dreptul să recupereze de la cumpărător valoarea acestei taxe. Dacă furnizorul nu acceptă anularea comenzii făcută de către CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL ., cumpărătorul este obligat sa preia marfa si sa plătească prețul de achiziție.

5.3. Termenul de livrare:
Termenul de livrare comunicat de CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL depinde de termenul de livrare dat de furnizor, prin urmare CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL nu este responsabil pentru livrarea întârziată. În cazul livrării întârziate, cumpărătorul nu poate pretinde plata de daune-interese. În cazul în care CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL întârzie mai mult de 4 săptămâni cu îndeplinirea termenului de livrare, cumpărătorul nu este obligat să preia bunurile comandate.

5.4 Returnarea mărfurilor: 
În termen de 3 zile de la cumpărare, cumpărătorul are dreptul de a returna produsele nedeteriorate, care au fost în stoc, în ambalajul original, și de a recupera prețul integral. Peste acest termen limită, CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL nu este obligat să accepte returnarea mărfurilor.

5.5. Locul de ridicare:
Locul de preluare a mărfii este sediul societății CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL Cu plata costurilor de livrare, cumpărătorul și CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL pot conveni asupra unui alt loc de ridicare.

5.6 Livrare: 
În cazul în care cumpărătorul confirmă până la ora 12:00 o zi înainte de livrare că ridică bunurile comandate, CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL se obligă să pregătească coletul gata de livrare. Dacă preluarea de către cumpărător nu se realizează Tiszta Energiák Kft. are dreptul de a percepe o taxă de depozitare de 15 RON/m2/zi.

6. Prețuri:
Prețurile date de CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL sunt date în euro în listele de prețuri, cataloage și oferte pentru clienți. Datorită faptului că preturile noastre sunt afectate și de cursul EUR, prețurile date în lista de prețuri și în catalog sunt doar cu titlu informativ. Prețul contractual este întotdeauna prețul indicat în oferta cumpărătorului.
Cumpărătorul poate achita prețul contractului în RON sau EUR.
Prețul specificat în oferta clientului în euro va fi convertit în RON în ziua în care clientul plasează comanda. Dacă cade într-o zi de sărbătoare legală, ziua conversiei va fi prima zi bancară de la plasarea comenzii. Conversia euro-RON are loc la cursul de schimb valutar al băncii care deține contul CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL

7. Modalități și condiții de plata:
7.1. Efectuarea plății de către cumpărător:
După plasarea comenzii și înainte de primirea mărfii CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL emite o factură proforma către Cumpărător. Plata sumei specificate în factura proforma este o condiție prealabilă pentru primirea mărfurilor. În cazul unui acord specific, este posibilă amânarea plății cu acordarea unei garanție.

7.2. Achitarea facturii cu întârziere:
În caz de întârziere a plății, CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL percepe cumpărătorului dobândă de întârziere de 1%/zi din valoarea contractului. Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență.

7.3 Cumpărătorul este obligat să plătească suma finală a facturii către CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL fără nicio deducere, compensare sau cerere reconvențională. Cumpărătorul nu are dreptul să rețină, să compenseze sau să întârzie plățile sumei facturate de CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL

8. Păstrarea dreptului de proprietate
Produsul care face obiectul contractului se află în proprietatea CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL până la îndeplinirea obligațiilor asumate de către debitor.
Cumpărătorul este obligat să nu aducă atingere dreptului de proprietate rezervat al societății CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL

9. Garanție
9.1. Produsele distribuite de CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL au garanție 5 ani. Dacă produsul este însoțit cu certificatul emis de producător, garanția suplimentară este inclusă în certificatul de garanție al producătorului.
9.2 Solicitarea de garanție se face la sediul CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL sau centrul de service indicat pe certificatul de garanție. Costul transportului tur și retur după soluționarea garanției va fi suportat de Cumpărător. Condițiile generale de garanție a se veedea la pct.17.

10. Prelucrarea datelor personale
CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL prelucrează datele necesare pentru identificarea Clientului în conformitate cu reglementările legale, exclusiv în scopul realizării relației comerciale cu respectarea „Termeni și Condiții” generale. Furnizarea datelor de către Cumpărător în scopul încheierii unui contract este voluntară în baza principiului libertății contractuale.
Cumpărătorul este de acord ca CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL să prelucreze datele necesare pentru identificarea cumpărătorului în vederea stabilirii conținutului contractului, executării contractului, facturării sumelor rezultate din acesta și exercitării pretențiilor.

11. Refuzul executării contractului
CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL este îndreptățit să refuze executarea contractului în cazul în care deține informații conform cărora cumpărătorul încalcă prevederile legale române, ale Uniunii Europene, inclusiv vamale.

12. Modificarea Termenii și condiții
CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral prevederile actualului Termeni și condiții, informând cumpărătorul despre această modificare prin publicarea acesteia pe websiteul firmei.
În cazul în care cumpărătorul nu acceptă noii Termeni și Condiții și modificările acestora, aceasta nu îl exonerează de plata pentru serviciul contractat, având însă dreptul de notifica CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL despre neacceptarea Termenii și Condițiile sau orice modificări aduse acestora, în termen de 8 zile de la data scadenței facturii.
În cazul în care după publicarea modificărilor aduse Termenii și Condițiile, Cumpărătorul achită factura aceasta va fi considerată o acceptare tacită a Termenilor și Condițiilor modificate.

13. Forța majoră
Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă. Partea care invocă forța majoră o face opozabilă celeilalte părți cu condișia informării în scris despre apariția cauzei de forșă majoră în cel mult 5 zile de la pariția acesteia, adăugind o confirmare a unor autorități competente care să certifice realitatea și exactitatea cauzei.

14. Litigii
Pentru orice litigii izvorâte din executarea prezentului contract sunt competente instanțele judecătorești cu sediul în Sfântu Gheorghe.

15. Dispoziții finale
Modificarea contractului se face numai prin act adițional scris și semnat de ambele părți. Cesionarea contractului este posibilă numai cu acordul scris al părților. Părțile semnatare se obligă să păstreze secretul comercial asupra datelor operațiunilor și informațiilor.
Benficiarul client are obligația de a comunica în scris orice modificare în situația sa juridica, schimbarea sediului, a contului bancar în termen de 24 de ore de la survenirea modificărilor respective.

16. Clauza de conformitate cu prevederile GDPR
Părțile convin ca datele cu caracter personal prelucrate din conținutul prezentului contract sau în derularea acestuia au ca
temei legal art.6 alin.1 lit.b din GDPR, prevedere ce reglementeză utilizarea și prelucrarea datelor în scopuri precontractuale și contractuale.
Părțile au obligația păstrării confidențialității, în acest sens CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL asigură măsuri adecvate de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal.

17. Condiții generale de garanție: 
Clientul beneficiar primește împreună cu fiecare produs bonul de garanţie a furnizorului valabil pe termen de 2 ani, fișa de garanție a producătorului și manualul de utilizare și toate datele de identificare a produsului fiind puse la dispoziția beneficiarului online, pe siteul https://www.cleanenergies.ro/.

Înainte de utilizarea produsului clientul are obligația de a citi manualul de utilizare. Pentru pagubele produse ca urmare a neutilizării, neexploatării conform destinaţiei distribuitorul nu îşi asumă nici o răspundere.
societatea CLEAN ENERGIES FOR THE EARTH AND MEN SRL îşi asumă o garanţie generală pentru produse distribuite, dacă nu există nici o circumstanţă care să influenţeze performanţele. Termenul de garanţie curge de la predarea articolului către consumator, dacă punerea în funcţiune este asigurată de societatea sau mandatarul acesteia, de la data punerii în funcţiune. În caz de invertor de reţea, în cazul punerii în funcţiune a sistemului de panouri solare, se va prezenta procesul-verbal al furnizorului de energie electrică.
Garanţia se va solicita cu ajutorul bonului de garanţie. În cazul nepunerii la dispoziţia consumatorului a bonului de garanţie , încheierea contractului se consideră dovedită, dacă dovada plăţii contravalorii – factura sau chitanţa emisă în baza reglementărilor tva – este prezentată de către cumpărător. În acest caz, drepturile de garanţie se vor valorifica cu actul doveditor al plăţii.
Nu se consideră caz de garanţie defectul, dacă acesta a apărut după predarea către consumator , de exemplu:
punerea în funcţiune necorespunzătoare
utilizare necorespunzătoare, cu omiterea celor din manual
depozitare, manipulare necorespunzătoare, stricăciuni
solicitarea garanţiei: consumatorul este obligat ca după identificarea defectului să anunţe de îndată vânzătorul. Defectul comunicat în termen de 24 de ore de la identificare se consideră comunicat.
În caz de defecte în garanţie consumatorul
Având în vedere caracteristicile produsului, reparaţiile sau schimbul se va realiza într-un termen rezonabil, având în vedere interesele consumatorului. Societatea se va strădui să realizeze reparaţiile sau schimbul în termen de 15 zile.
În caz de reparaţie, societatea va indica pe bonul de garanţie data primirii, sau în caz de reparaţie pe loc, ora, cauza, modul de reparaţie, remiterea produsului către consumator, sau ora terminării reparaţiei. În caz de o nouă intervenţie, va indica din nou cauza şi data.
În caz de reparaţie în produs se vor introduce doar piese de schimb noi.
Nu intră în perioada de garanţie, perioada de reparaţie în care consumatorul nu poate utiliza produsul conform destinaţiei. În cazul schimbului de produs sau reparaţiei acestuia, va continua perioada de garanţie pentru .
În cazul în care cumpărătorul, în termen de 3 zile lucrătoare de la cumpărare, ca urmare a defectării solicită schimbul, societatea nu poate invoca costuri excesive, ci va fi obligată să schimbe produsul, dacă ca urmare a defectului produsul nu poate fi utilizat conform destinaţiei.
Garanţia nu afectează drepturile legale ale consumatorului .
Societatea, în caz de probleme de calitate, este obligată să încheie un proces-verbal cu conţinutul stabilit şi să îi înmâneze și consumatorului o copie.
După expirarea perioadei de garanţie, pentru produsele vândute de societate, producătorul (ca distribuitor) va asigura, pe perioada stabilită în Codul civil o garanţie. După aceasta obligaţia revine producătorului.